Bewaking door camera’s is gericht op gebeurtenissen in en om winkels, bedrijven, parkeergarages, bedrijfsterreinen, risicopunten in steden, woningen en particuliere terreinen. Beveiligingstechniek Noorderland heeft veel kennis en ervaring op dit gebied en kan u daardoor gedegen adviseren.


Uitgangspunten

De verschillen in camerabewakingssystemen zijn groot. De enorme variatie in camera’s, monitoren, multiplexers, digitale opslag en transmissie van beelden maken een keuze voor de leek niet gemakkelijk. Beveiligingstechniek Noorderland helpt bij het maken van die keuze. Wij inventariseren uw wensen en belangen en komen met een advies op maat. Door vooraf goed de wensen in kaart te brengen en te kiezen voor deskundige installatie, voorkomt u kostenverhogende aanpassingen achteraf.

IP camera’s
De beperkte rol van de infrastructuur bij camerabewaking is verleden tijd met de opkomst van Camera over IP. Deze camera stelt ons in staat de fysieke Point to Point (coax) verbinding te verlaten en gebruik te maken van vrijwel overal aanwezige ethernet infrastructuur. De informatie die beschikbaar komt door een Camera over IP is altijd en overal voorhanden en levert een scala aan mogelijkheden. Opslagcapaciteit en omvang van een observatiesysteem behoeven geen belemmering meer te vormen voor een optimale beveliging. Langzaam aan verlaten we de weg van de lokale opslag en slaan we de beelden steeds meer op in de cloud virtueel.

Wet op de Bescherming van de Privacy
Een camerabewakingssysteem in een openbaar gebied of gebouw heeft consequenties met betrekking tot de Wet op de Bescherming van de Privacy. Beveiligingstechniek Noorderland is goed op de hoogte en houdt rekening met de aan deze wet verbonden eisen.