Wat is Videofied?

https://www.videofied.com/eu/nl/concept/videofied_concept/

Videofied is een draadloze alarmsysteem waarmee beeldtwijfels worden weggenomen.

Wat zijn de mogelijkheden?

Videofied kan overal geïnstalleerd worden! Videofied is draadloos en kan makkelijk en overal geinstalleerd worden van woningen tot aan geïsoleerde plekken.

Eigen meldingen ontvangen

De eindgebruiker ontvangt de meldingen rechtstreeks.
In geval van inbraakmelding neemt de MotionViewer breedbeeld camera een video van enkele seconden op. Deze video wordt rechtsreeks verzonden naar de smartphone van de eindgebruiker. De gebruiker kan de inbraakvideo live bekijken en meteen bepalen of er wel of niet sprake is van een geverifieerd alarm.

Dankzij de Videofied producten kunnen de eindgebruikers:

De twijfels wegnemen: is er sprake van een inbraak of niet?
Tijd winnen: niet meer ter plaatse hoeven gaan in geval van loos alarm
De politie onmiddellijk inschakelen in geval van geverifieerd alarm
Eindgebruikers een breed productenassortiment bieden voor verschillende en gevarieerde toepassingen
Om een doeltreffende beveiliging te garanderen worden de Videofiedproducten altijd geïnstalleerd door professionals op het gebied van beveiliging. Zelfs wanneer men kiest voor de optie zelfstandige beveiliging, zullen de Videofied producten altijd door een installateur van alarmsystemen worden geïnstalleerd en geprogrameerd. De beveiligingsdeskundige zal ook het onderhoud van de producten verzorgen.

Met de Smartphone App kunt u uw systeem geheel zelfstandig gebruiken

Met de Smartphone App kunt u uw systeem geheel zelfstandig gebruiken. De eindgebruikers kunnen met de Smartphone App het Videofied systeem op afstand en geheel zelstandig gebruiken.

Zij kunnen:

videobeelden van inbraak ontvangen
het logboek bekijken
de status controleren
in- en uitschakelen op afstand
een foto opvragen
De bewakingscentrale ontvangt de meldingen automatisch….

Meldkamer

In geval van inbraakmelding neemt de MotionViewers breedbeeld camera een video van enkele seconden op. Deze video wordt rechtsreeks verzonden naar de meldkamer . De bewakers kunnen de beelden life bekijken en meteen bepalen of er wel of niet sprake is van een bewezen alarm. In geval van inbraak of daadwerkelijk gevaar kan de politie gewaarschuwd worden.

Dankzij de Videofied producten kunnen de medewerkers van de meldkamer

Twijfels wegnemen: is er sprake van een inbraak of niet?
Tijd winnen: onnodig uitrukken in geval van loos alarm is verleden tijd
Acuut ingrijpen in geval van bewezen alarm
Eindgebruikers een breed productenassortiment bieden voor gevarieerde en verschillende toepassingen
Eindgebruikers aanvullende diensten en opties aanbieden dankzij VideoApp4All
Om een doeltreffende beveiliging te garanderen worden Videofiedproducten altijd geïnstalleerd door professionals op het gebied van beveiliging.

Verhoog uw reactievermogen en doeltreffendheid dankzij Videofied producten.